Copyright 2014-2016 © Alle rettigheder til tekst, billeder og udformning tilhører Viborg Service Team - All Rights Reserved
Forsiden af portalen Til annonce portalen Kontakt VST Nyheder Viborg Galleriet Lidt om VST

Kontakt Viborg Service Team

VST Portalen

DK8800 Viborg Danmark sms:  +45 9226 3340 mms: +45 9226 3340 e: mail@vst.viborg.nu vst.viborg.nu

Viborg Service Team

En gruppe af frivillige ildsjæle som ønsker at lave et aktivitetsforum for Viborg, med massevis af interaktivitet samt aktiviteter i Viborg

Fremtiden for VST

Startgruppen forventer at oprette en forening som skal stå bag og drive portalen Viborg Service Team og derudover være initivtagere til interaktive aktiviteter for borgere i og omkring Viborg og desuden støtte og nyudvikle aktiviteter i Viborg. Foreningen forventes oprettet i løbet af 2016.

Hvem kan bruge portalen?

Alle kan i princippet oprette sig som brugere på portalen. Portalen er 100% ikke-politisk og støtter kun retten til at ytre sig.

Hvordan kontakter man VST gruppen?

På denne side er oplyst et mobilnummer som kan benyttes til at sende SMS samt MMS til arbejdsgruppen bag Viborg Service Team. Derudover er der også en emailadresse. Der er ikke anført en fysisk adresse, da vi pt. ikke har behov eller midler for en sådan, da alt er på frivillig basis. Når arbejdsgruppen formaliserer sig i en egentlig forening, vil det formentlig komme på tale at oprette en egentlig fysisk adresse og mødested til den kommende forenings aktive.
Kontakt VST